PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Ceník

(platný od 1.5.2023)

Ceny za služby osobní asistence jsou určeny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a ve smyslu vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na úhradu námi poskytovaných služeb je možné použít dávku "Příspěvek na péči" vyplácenou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Pracovní dny
od 6:00 hod do 18:00 hod
Úhrada za 1 uživatele 
nad 80 hodin za měsíc
Úhrada za 1 uživatele základní
/tj. do 80 hodin za měsíc/
1-5 hodin denně nepřetržitě 125,- Kč/hod 140,- Kč/hod
Od 6 hodin denně nepřetržitě 115,- Kč/hod 130,- Kč/hod
Víkendy, svátky, pracovní dny
od 18:00 hod do 06:00 hod
Úhrada za 1 uživatele
nad 80 hodin za měsíc
Úhrada za 1 uživatele základní
/tj. do 80 hodin za měsíc/
1-5 hodin denně nepřetržitě 135,- Kč/hod 150,- Kč/hod
Od 6 hodin denně nepřetržitě 135,- Kč/hod 150,- Kč/hod
Celodenní služba Úhrada za uživatele
24 hodin denně nepřetržitě 3.100,- Kč/den

• Uživatel dále hradí v plné výši všechny další náklady, které vzniknou při vykonávání služby zaměstnanci Poskytovatele – např. vstupné na kulturní nebo sportovní akce, jízdné, pobyt, apod.
• Úhrada za poskytování osobní asistence je dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.