PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

ruce

Respekt

respektujeme osobnost i soukromí klientů, jejich vůli, přání, jejich životní styl

pece

Individuální přístup

zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti klientů, pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují

ruce

Svobodná vůle klientů

zachováváme vůli klientů při řešení každodenních problémů (přednost jeho názoru před názorem pracovníka), předpokládáme aktivní spolupráci klienta

pece

Sociální začleňování

umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů klientů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností

ruce

Doprovázení

spolu s klienty hledáme optimální řešení jejich nepříznivé situace, motivujeme je k samostatnému stanovení cíle služby a plánování průběhu služby

pece

Partnerství a komunikace

vztah mezi klientem a osobním asistentem je založen na vzájemné spolupráci