PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Aktuality

11.9.2021

(kliknutím na název aktuality nebo na obrázek u aktuality se dozvíte více)


Ač nejsme vyznavači cyklistiky, tak jsme se 11.9.2021 zaregistrovali do šestého ročníku akce Cyklosvětluška, což je charitativní projekt pro širokou veřejnost, kdy výtěžek ze startovného jde formou daru na podporu vybrané organizaci nebo jednotlivce.

2.9.2021

(kliknutím na název aktuality nebo na obrázek u aktuality se dozvíte více)


Rozvíjet aktivity v oblasti společenské odpovědnosti je naše rozhodnutí a vlastní motivace. Chceme sobě dokázat a ostatním ukázat, že i v malé neziskové organizaci s omezeným rozpočtem zajišťující sociální služby lze realizovat společensky přínosné aktivity tím, že pomáháme srdcem s přesvědčením, že chovat se společensky odpovědně je pro nás přirozené a ne proto, že je to „trendy a cool“.

11.7.2021


Je povzbudivé vidět, jak přírodní katastrofa na Jižní Moravě vzedmula vlnu solidarity a probudila přirozenou touhu pomoci. Máme velice příjemný pocit u srdce, že jsme se stali součástí tak širokého zástupu těch co pomohli, byť jen příspěvkem na sbírku.

2.6.2021


U naší kanceláře zazvonil nečekaně kurýr a přivezl krásné poděkování za naši práci a dárečky všem zaměstnancům. Děkujeme NN Životní pojišťovně a NN Penzijní společnosti.

27.5.2021


Poskytováním služby osobní asistence již od roku 2016 přispíváme k realizaci komunitního plánování ve statutárním městě Ostrava a městě Vratimov. Pravidelně se proto také zúčastňujeme schůzek, kde se hodnotí plnění komunitních plánů a plánují další aktivity.

20.5.2021


Za pracovní nasazení v období od října 2020 do února 2021 jsme obdrželi od MPSV mimořádnou odměnu a tu jsme v květnu velice rádi našim zaměstnancům v přímé péči vyplatili. Odměny jsou oceněním práce, kterou vykonali ve ztížených podmínkách, často na hranici psychického a fyzického vyčerpání.

24.4.2021

(kliknutím na název aktuality nebo na obrázek u aktuality se dozvíte více)


I přesto, že současná situace související s pandemií covid-19 nás plně zaměstnává při poskytování domácí péče, nezapomínáme na lidi v nouzi...

21.4.2021


I my jsme už dostali druhou dávku vakcíny proti onemocnění covid-19. Děkujeme MSK, Hasičskému záchrannému sboru MSK a naší praktické lékařce.

6.4.2021


Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí. Je pro nás potěšení i závazkem, že VDV finančně podpořil námi poskytovanou osobní asistenci.

30.3.2021

(kliknutím na název aktuality nebo na obrázek u aktuality se dozvíte více)


Slezskoostravské noviny ve svém dubnovém vydání ocenily naši domácí péči slovy místostarostky městského obvodu Dagmar Macháčkové: „…Jsem ráda, že lidé v našem obvodu mohou služby osobní asistence využívat…Na naši radnici se občané často obracejí s dotazy v obtížných situacích, které právě Péče srdcem pomáhá řešit…“.

23.3.2021


V této nelehké době jsme vyhlásili veřejnou sbírku na podporu provozu organizace, abychom službu zpřístupnili širšímu okruhu klientů. Aktualizací webových stránek a vytvořením stránky Péče srdcem na Facebooku jsme umožnili všem, kterým není pomoc seniorům a handicapovaným občanům lhostejná, aby byli informováni o našich aktivitách a mohli podpořit naše úsilí a jít do toho s námi.

1.1.2021


I když nás zaměstnávají každodenní běžné i nestandardní situace, tak současně hledíme do budoucnosti. Od ledna naplňujeme konkrétní cíle Realizačního plánu na rok 2021, vycházející ze Strategického plánu rozvoje na období 2021-2025 organizace Péče srdcem, který reflektuje nejen aktivity obsažené v Komunitním plánu sociálních služeb statutárního města Ostravy, ale především vize našeho směřování.

24.12.2020

(kliknutím na název aktuality nebo na obrázek u aktuality se dozvíte více)


I přes všechna omezení, nařízení, testování....obdrželi všichni zaměstnanci nejen OOP, ale jako každoročně i vánoční nadílku a poděkování ředitelky.

1.12.2020

(kliknutím na název aktuality nebo na obrázek u aktuality se dozvíte více)


Ani přes všechna omezení a lepší či horší zprávy naši klienti nezaháleli a svoji mysl i ruce zaměstnali činností.

19.11.2020


Všichni naši zaměstnanci se od 19.11.2020 povinně testují na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů.

30.9.2020


V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK v roce 2020 jsme pro realizaci projektu Péče srdcem-nákup MTZ obdrželi dotaci ve výši 51.200,-Kč. Pro organizaci jsme pořídili jeden stolní počítač, notebook, multifunkční tiskárnu, a balík kancelářského SW MS Office 365. Děkujeme MSK.

27.9.2020


Uspořádali jsme sbírku na pomoc Jezevčíkům v nouzi z.s, do které přispěli nejen naši zaměstnanci, ale i jejich rodinní příslušníci. Odvezli jsme pejskům seniorům a handicapovaným, kteří vyžadují každodenní nepřetržitou péči plné auto plen, sacích podložek a dupaček.

27.4.2020


Všichni zaměstnanci Péče srdcem byli na základě Rozhodnutí hejtmana MSK jednorázově vyšetřeni na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Výsledek u všech byl negativní.

18.3.2020


Přestože poskytujeme služby nejohroženější skupině obyvatel v ČR tj. seniorům, nijak jsme neomezili provoz a všichni zaměstnanci pracují v plném nasazení, zapojili jsme se do šití roušek nejen pro sebe a naše klienty. Darovali jsme roušky také obyvatelům domů s pečovatelskou službou v Městském obvodě Ostrava-Jih. A v šití dále pokračujeme.

11.2.2020


Seniorky neziskové organizace Zkušení cz., klubu Jiřiček, předávaly již napletené kulichy, ponožky a plédy v Domově Magnolie. Po dohodě o dalších aktivitách a spolupráci s domovem proběhla krátká exkurze s ředitelkou Mgr. Andreou Gibejovou. Do budoucna jsou v plánu i další společné aktivity s klienty Domova Magnolie.

12.11.2019


Navázali jsme spolupráci s neformálním klubem aktivních seniorek Jiřičky, které si do vínku daly zejména pomoc seniorům. Jiřičky se budou scházet v sídle naší organizace každé dva týdny a společně s námi budou organizovat svoji činnost.

26.10.2019


Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek uspořádala 25. 10. 2018 Aukci výtvarných děl a výtěžek věnovala naší organizaci.

14.09.2019


Tento rok jsme se stali čestnými ambasadory projektu pošli RADOST. Udělali jsme tak radost více než stovce klientů, přátelů a všem, kteří potřebuji pozvbudit, namotivovat, ocenit a dodat energii. Radost jsme rozdávali formou malé Motivační kartičky, kdy na každé je originální pečeť a malý svitek s osobním vzkazem na povzbuzení.

07.05.2019


V květnu 2019 napsaly Vratimovské noviny o naší organizaci následující...

06.04.2019


V únoru 2019 zavedla naše organizace nová opatření environmentálně příznivého provozu. Zaměřuje se na cíle a dopady šetrné k životnímu prostředí, související s činnostmi a službami organizace, ve vztahu ke třetím osobám.

03.04.2019


Překrásný dárek v podobě 86 knih a 35 časopisů obdržela ZŠ a MŠ při nemocnici Vsetín v dubnu 2019 od naší organizace. Knihy budou sloužit téměř tisícovce žáků ročně. Jejich hlavním posláním bude odpoutat pozornost od nemoci a zahájit proces uzdravování.

24.02.2019


Paní Zuzana (*1983) bydlí společně s manželem a dvěma dětmi v Ostravě. Manžel Jan pracuje jako topič v elektrárně a mezi jeho záliby patří výlety s rodinou. Paní Zuzana, původním povoláním floristka, v současné době na rodičovské dovolené, má ráda ruční práce a zahradu. Starší z dvou dětí Adélka (*2011), chodí do základní školy a ve volném čase se...

05.02.2019


Kolektiv našich zaměstnanců se stal v roce 2019 Dobrými anděli. Je mnoho těch, které denně při naší práci potkáváme a kteří potřebují nejen osobní asistenci, ale ve své těžké životní situaci potřebují i finanční podporu a pomoc. DOBRÝ ANDĚL nám umožnil tuto formu pomoci a šli jsme do toho s velkou radostí a respektem.

03.02.2019


V pátek 1.2.2019 jsme obdrželi poděkování Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava za pomoc rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí.

04.05.2018


V květnovém čísle Jižích listů v roce 2018 byl zveřejněn příběh naší klientky - paní Aleny.

13.07.2017


Článek z července 2017 redaktorky Hany Porebské o poslání, kterým péče o seniory je.

26.05.2017


Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby. Péče srdcem se stala členem na konci května 2017.

28.02.2017


Přečtěte si příběh Kláry Kohoutové o zakladatelce Péče srdcem publikovaný v Mladé Frontě a na iDnes.cz v únoru 2017.

05.04.2016


Ve zprávách na TV POLAR byla představena práce osobních asistentů organizace Péče srdcem.