PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Aktuality

11.7.2021


Je povzbudivé vidět, jak přírodní katastrofa na Jižní Moravě vzedmula vlnu solidarity a probudila přirozenou touhu pomoci. Máme velice příjemný pocit u srdce, že jsme se stali součástí tak širokého zástupu těch co pomohli, byť jen příspěvkem na sbírku.

2.6.2021


U naší kanceláře zazvonil nečekaně kurýr a přivezl krásné poděkování za naši práci a dárečky všem zaměstnancům. Děkujeme NN Životní pojišťovně a NN Penzijní společnosti.

27.5.2021


Poskytováním služby osobní asistence již od roku 2016 přispíváme k realizaci komunitního plánování ve statutárním městě Ostrava a městě Vratimov. Pravidelně se proto také zúčastňujeme schůzek, kde se hodnotí plnění komunitních plánů a plánují další aktivity.

20.5.2021


Za pracovní nasazení v období od října 2020 do února 2021 jsme obdrželi od MPSV mimořádnou odměnu a tu jsme v květnu velice rádi našim zaměstnancům v přímé péči vyplatili. Odměny jsou oceněním práce, kterou vykonali ve ztížených podmínkách, často na hranici psychického a fyzického vyčerpání.

24.4.2021


I přesto, že současná situace související s pandemií covid-19 nás plně zaměstnává při poskytování domácí péče, nezapomínáme na lidi v nouzi...

21.4.2021


I my jsme už dostali druhou dávku vakcíny proti onemocnění covid-19. Děkujeme MSK, Hasičskému záchrannému sboru MSK a naší praktické lékařce.

6.4.2021


Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí. Je pro nás potěšení i závazkem, že VDV finančně podpořil námi poskytovanou osobní asistenci.

30.3.2021


Slezskoostravské noviny ve svém dubnovém vydání ocenily naši domácí péči slovy místostarostky městského obvodu Dagmar Macháčkové: „…Jsem ráda, že lidé v našem obvodu mohou služby osobní asistence využívat…Na naši radnici se občané často obracejí s dotazy v obtížných situacích, které právě Péče srdcem pomáhá řešit…“.

23.3.2021


V této nelehké době jsme vyhlásili veřejnou sbírku na podporu provozu organizace, abychom službu zpřístupnili širšímu okruhu klientů. Aktualizací webových stránek a vytvořením stránky Péče srdcem na Facebooku jsme umožnili všem, kterým není pomoc seniorům a handicapovaným občanům lhostejná, aby byli informováni o našich aktivitách a mohli podpořit naše úsilí a jít do toho s námi.

1.1.2021


I když nás zaměstnávají každodenní běžné i nestandardní situace, tak současně hledíme do budoucnosti. Od ledna naplňujeme konkrétní cíle Realizačního plánu na rok 2021, vycházející ze Strategického plánu rozvoje na období 2021-2025 organizace Péče srdcem, který reflektuje nejen aktivity obsažené v Komunitním plánu sociálních služeb statutárního města Ostravy, ale především vize našeho směřování.

24.12.2020


I přes všechna omezení, nařízení, testování....obdrželi všichni zaměstnanci nejen OOP, ale jako každoročně i vánoční nadílku a poděkování ředitelky.

1.12.2020


Ani přes všechna omezení a lepší či horší zprávy naši klienti nezaháleli a svoji mysl i ruce zaměstnali činností.

19.11.2020


Všichni naši zaměstnanci se od 19.11.2020 povinně testují na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů.

30.9.2020


V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK v roce 2020 jsme pro realizaci projektu Péče srdcem-nákup MTZ obdrželi dotaci ve výši 51.200,-Kč. Pro organizaci jsme pořídili jeden stolní počítač, notebook, multifunkční tiskárnu, a balík kancelářského SW MS Office 365. Děkujeme MSK.

27.9.2020


Uspořádali jsme sbírku na pomoc Jezevčíkům v nouzi z.s, do které přispěli nejen naši zaměstnanci, ale i jejich rodinní příslušníci. Odvezli jsme pejskům seniorům a handicapovaným, kteří vyžadují každodenní nepřetržitou péči plné auto plen, sacích podložek a dupaček.

27.4.2020


Všichni zaměstnanci Péče srdcem byli na základě Rozhodnutí hejtmana MSK jednorázově vyšetřeni na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Výsledek u všech byl negativní.

18.3.2020


Přestože poskytujeme služby nejohroženější skupině obyvatel v ČR tj. seniorům, nijak jsme neomezili provoz a všichni zaměstnanci pracují v plném nasazení, zapojili jsme se do šití roušek nejen pro sebe a naše klienty. Darovali jsme roušky také obyvatelům domů s pečovatelskou službou v Městském obvodě Ostrava-Jih. A v šití dále pokračujeme.

11.2.2020


Seniorky neziskové organizace Zkušení cz., klubu Jiřiček, předávaly již napletené kulichy, ponožky a plédy v Domově Magnolie. Po dohodě o dalších aktivitách a spolupráci s domovem proběhla krátká exkurze s ředitelkou Mgr. Andreou Gibejovou. Do budoucna jsou v plánu i další společné aktivity s klienty Domova Magnolie.

12.11.2019


Navázali jsme spolupráci s neformálním klubem aktivních seniorek Jiřičky, které si do vínku daly zejména pomoc seniorům. Jiřičky se budou scházet v sídle naší organizace každé dva týdny a společně s námi budou organizovat svoji činnost.

26.10.2019


Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek uspořádala 25. 10. 2018 Aukci výtvarných děl a výtěžek věnovala naší organizaci.

14.09.2019


Tento rok jsme se stali čestnými ambasadory projektu pošli RADOST. Udělali jsme tak radost více než stovce klientů, přátelů a všem, kteří potřebuji pozvbudit, namotivovat, ocenit a dodat energii. Radost jsme rozdávali formou malé Motivační kartičky, kdy na každé je originální pečeť a malý svitek s osobním vzkazem na povzbuzení.

07.05.2019


V květnu 2019 napsaly Vratimovské noviny o naší organizaci následující...

06.04.2019


V únoru 2019 zavedla naše organizace nová opatření environmentálně příznivého provozu. Zaměřuje se na cíle a dopady šetrné k životnímu prostředí, související s činnostmi a službami organizace, ve vztahu ke třetím osobám.

03.04.2019


Překrásný dárek v podobě 86 knih a 35 časopisů obdržela ZŠ a MŠ při nemocnici Vsetín v dubnu 2019 od naší organizace. Knihy budou sloužit téměř tisícovce žáků ročně. Jejich hlavním posláním bude odpoutat pozornost od nemoci a zahájit proces uzdravování.

24.02.2019


Paní Zuzana (*1983) bydlí společně s manželem a dvěma dětmi v Ostravě. Manžel Jan pracuje jako topič v elektrárně a mezi jeho záliby patří výlety s rodinou. Paní Zuzana, původním povoláním floristka, v současné době na rodičovské dovolené, má ráda ruční práce a zahradu. Starší z dvou dětí Adélka (*2011), chodí do základní školy a ve volném čase se...

05.02.2019


Kolektiv našich zaměstnanců se stal v roce 2019 Dobrými anděli. Je mnoho těch, které denně při naší práci potkáváme a kteří potřebují nejen osobní asistenci, ale ve své těžké životní situaci potřebují i finanční podporu a pomoc. DOBRÝ ANDĚL nám umožnil tuto formu pomoci a šli jsme do toho s velkou radostí a respektem.

03.02.2019


V pátek 1.2.2019 jsme obdrželi poděkování Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava za pomoc rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí.

04.05.2018


V květnovém čísle Jižích listů v roce 2018 byl zveřejněn příběh naší klientky - paní Aleny.

13.07.2017


Článek z července 2017 redaktorky Hany Porebské o poslání, kterým péče o seniory je.

26.05.2017


Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby. Péče srdcem se stala členem na konci května 2017.

28.02.2017


Přečtěte si příběh Kláry Kohoutové o zakladatelce Péče srdcem publikovaný v Mladé Frontě a na iDnes.cz v únoru 2017.

05.04.2016


Ve zprávách na TV POLAR byla představena práce osobních asistentů organizace Péče srdcem.