PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Moravskoslezský kraj

www.msk.cz

Realizace služeb osobní asistence v roce 2020 je s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Statutární město Ostrava

www.ostrava.cz

Jsme členy pracovní skupiny Komunitního plánování města Ostravy. Projekt "Péče srdcem - osobní asistence 2020" je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih

ovajih.ostrava.cz

Realizace služeb osobní asistence v roce 2020 je s finanční podporou statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih.

Město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Poruba

https://poruba.ostrava.cz/cs

Realizace služeb osobní asistence v roce 2020 je s finanční podporou statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Poruba.

Město Ostrava
Městský obvod Polanka nad Odrou

polanka.ostrava.cz

Realizace služeb osobní asistence v roce 2020 je s finanční podporou statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou.

Město Ostrava
Městský obvod Stará Bělá

starabela.ostrava.cz

Realizace služeb osobní asistence v roce 2020 je s finanční podporou statutárního města Ostravy, městského obvodu Stará Bělá.

Město Vratimov

http://www.vratimov.cz

Realizace služeb osobní asistence v roce 2020 je s finanční podporou statutárního města Vratimov.

Obec Václavovice

https://www.obecvaclavovice.cz/

Realizace služeb osobní asistence v roce 2020 je s finanční podporou obce Václavovice.

Nadace ČEZ

http://www.nadacecez.cz

Děkujeme Nadaci ČEZ za nadační příspěvek v grantovém řízení Krizová pomoc 2020

Nadace Karel Komárek Family Foundation

https://www.komarekfoundation.org/cs/

Děkujeme Nadaci Karel Komárek Family Foundation za poskytnutí nadačního příspěvku naší organizaci

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.

https://www.cmapm.cz/

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek nám poskytla dar na námi poskytované terénní služby.

Město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava

https://slezska.ostrava.cz/cs

Realizace služeb osobní asistence v roce 2020 je s finanční podporou statutárního města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava.

Město Ostrava
Městský obvod Radvanice a Bartovice

https://radvanice.ostrava.cz/cs

Realizace služeb osobní asistence v roce 2020 je s finanční podporou statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

http://www.vdv.cz/

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Vítkovice

http://www.edge.cz/

Realizace služeb osobní asistence v roce 2020 je s finanční podporou statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Vítkovice.

edge solutions s.r.o.

http://www.edge.cz/

Děkujeme také za dosavadní služby v oblasti IT, zejména za poradenství a také za prvotřídní technickou podporu 24/7.