PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Ceník

(platný od 1.1.2022)

Ceny za služby osobní asistence jsou určeny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a ve smyslu vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na úhradu námi poskytovaných služeb je možné použít dávku "Příspěvek na péči" vyplácenou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Pondělí - pátek
od 6:00 hod do 18:00 hod
Úhrada za 1 uživatele Úhrada za 2 uživatele
1-5 hodin denně nepřetržitě 120,- Kč/hod 190,- Kč/hod
Od 6 hodin denně nepřetržitě 110,- Kč/hod 190,- Kč/hod
Víkendy, svátky, pracovní dny
od 18:00 hod do 06:00 hod
Úhrada za 1 uživatele Úhrada za 2 uživatele
1-5 hodin denně nepřetržitě 130,- Kč/hod 210,- Kč/hod
Od 6 hodin denně nepřetržitě 130,- Kč/hod 210,- Kč/hod
Celodenní služba Úhrada za uživatele
24 hodin nepřetržitě 2.800,- Kč/den

• Uživatel dále hradí v plné výši všechny další náklady, které vzniknou při vykonávání služby zaměstnanci Poskytovatele – např. vstupné na kulturní nebo sportovní akce, jízdné, pobyt, apod.
• Úhrada za poskytování osobní asistence je dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.