PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Veřejná sbírka

23.03.2021


V této nelehké době jsme vyhlásili veřejnou sbírku na podporu provozu organizace, abychom službu zpřístupnili širšímu okruhu klientů. Aktualizací webových stránek a vytvořením stránky Péče srdcem na Facebooku jsme umožnili všem, kterým není pomoc seniorům a handicapovaným občanům lhostejná, aby byli informováni o našich aktivitách a mohli podpořit naše úsilí a jít do toho s námi.