PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

I my šijeme roušky

18.3.2020


Přestože poskytujeme služby nejohroženější skupině obyvatel v ČR tj. seniorům, nijak jsme neomezili provoz a všichni zaměstnanci pracují v plném nasazení, zapojili jsme se do šití roušek nejen pro sebe a naše klienty. Darovali jsme roušky také obyvatelům domů s pečovatelskou službou v Městském obvodě Ostrava-Jih. A v šití dále pokračujeme.

Městský obvod Ostrava-Jih poděkoval na své facebookové stránce všem dárcům, dobrovolníkům a společnostem, které pomáhají chránit zdraví seniorů. Roznos roušek, které obvod koupil, bude do poštovních schránek více než dvaceti tisícům obyvatel Jihu, kteří dosáhnou v tomto roce 65 a více let, dokončen 3.dubna.
S dodáním dalších roušek pomohli obyvatelé obvodu, lidé z neziskovky PRAPOS z.s., Péče srdcem z.ú., společnosti BeWooden, obětaví hasiči SDH Ostrava-Zábřeh, studenti Ostravské univerzity, učitelky z MŠ Mitušova, zaměstnanci radnice.