PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Rapid test zaměstnanců

27.4.2020


Všichni zaměstnanci Péče srdcem byli na základě Rozhodnutí hejtmana MSK jednorázově vyšetřeni na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Výsledek u všech byl negativní.