PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Překvapení pro prvňáčky 

5.9.2023


Dnes jsme navštívili obě Základní školy v Ostravě Vítkovicích a předali prvním třídám a přípravnému stupni tašky s překvapením, které obsahovaly pomůcky pro žáky. Ty budou u učitelek, které je použijí pro své třídy.