PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Nadace Olgy Havlové ocenila naši práci

6.4.2021


Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí. Je pro nás potěšení i závazkem, že VDV finančně podpořil námi poskytovanou osobní asistenci.