PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Naše péče je na Slezské vidět

30.3.2021


Slezskoostravské noviny ve svém dubnovém vydání ocenily naši domácí péči slovy místostarostky městského obvodu Dagmar Macháčkové: „…Jsem ráda, že lidé v našem obvodu mohou služby osobní asistence využívat…Na naši radnici se občané často obracejí s dotazy v obtížných situacích, které právě Péče srdcem pomáhá řešit…“