PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Klub aktivních seniorek Jiřičky

12.11.2019


Navázali jsme spolupráci s neformálním klubem aktivních seniorek Jiřičky, které si do vínku daly zejména pomoc seniorům. Jiřičky se budou scházet v sídle naší organizace každé dva týdny a společně s námi budou organizovat svoji činnost.

Pro začátek například: cvičení na židlích, mozkový jogging, tai-tchi, mantra, deskové hry, přednášky dle požadavků a nabídky, autorské čtení, čtení z knih, návštěvy výstav, vycházky, exkurze, pletení ponožek pro seniory z domovů pro seniory, sbírka oblečení pro seniory.

Motto Jiřiček: Skuteční andělé jsou lidé, kteří se náhle objeví a dají světlo našemu životu /tedy i nám, v poskytnutí spolupráce/.