PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Enviromentální program naší organizace

06.04.2019


Od začátku února letošního roku zavedla organizace Péče srdcem, z.ú. nová opatření environmentálně příznivého provozu. Zaměřuje se na cíle a dopady šetrné k životnímu prostředí, související s činnostmi a službami organizace, ve vztahu ke třetím osobám.

Zavedení environmentálně příznivého provozu znamená rovněž úsporu provozních nákladů. Jedná se například o úspory ve spotřebě energie, chemických látek používaných jako čistících přípravků nebo o úspory v množství spotřebovaného kancelářského papíru. Výběrem vhodných výrobků je navíc možno ovlivnit trh směrem k environmentálně příznivým výrobkům.

Při zavádění konkrétních opatření je respektována preventivní ochrana životního prostředí, šetření zdrojů, třídění a předcházení vzniku odpadů, omezování zátěže životního a pracovního prostředí nebezpečnými látkami a podpora využívání lokálních zdrojů.

Dodržuje právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, dbá na kontrolu a řízení klíčových charakteristik provozu, například energií, spotřeby vody, produkce odpadů a významných rizik, která jsou a budou eliminována různými opatřeními - havarijními plány, různými postupy dobré praxe, environmentálními cíli.