PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Mimořádná odměna pro zaměstnance

20.05.2021


Za pracovní nasazení v období od října 2020 do února 2021 jsme obdrželi od MPSV mimořádnou odměnu a tu jsme v květnu velice rádi našim zaměstnancům v přímé péči vyplatili. Odměny jsou oceněním práce, kterou vykonali ve ztížených podmínkách, často na hranici psychického a fyzického vyčerpání